• Tink3
  • Tink3
  • Tink3

Tink3 procesverbeteraars


Doel: harder, stronger, faster, better

Elke dag werken duizenden mensen op een werkvloer waar zorg of dienstverlening geleverd wordt aan cliënten, patiënten, klanten of opdrachtgevers. Samen leveren zij miljoenen handelingen, producten en routines in een omgeving die telkens weer verandert. Dat maakt die werkvloer tot een omgeving waar het druk en complex is. Heeft u wel eens het idee dat uw dienstverlening, zorg of product daar onder heeft te lijden? Hoe het mogelijk is dat u kan leveren, zeker als je bedenkt dat één klein foutje al snel leidt tot falen.

Wij denken, kijken, handelen en dragen bij aan overzicht en verandering richting het doel. In de beweging zoeken we naar wat het is wat mensen zien, wat ze doen en hoe ze daarvan leren. We denken (in het Fries ‘tinken’) vanuit deze drie elementen: wij zijn Tink3.

Wij doen wat nodig is om organisaties verder te helpen waarin het doel centraal staat en waarbij belemmeringen systematisch worden weggenomen. We helpen om taken aan elkaar te koppelen binnen één visie.  Geen ingewikkelde programma’s en/of certificeringsschema’s maar herkenbare woorden en duidelijke stappen.

We bieden oplossingen binnen profit en non-profit. We hebben ruime ervaring binnen gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, jeugdzorg en de justitiële keten. Maar ook binnen gemeenten en zakelijke dienstverlening. Meer weten over onze oplossingen? Neem contact op met ons.

Laatste Tweets